Wcześniejsze

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 mapa program konferencji misje polskie Egipt Sudan misje zagraniczne Egipt Sudan mapa program konferencji misje polskie Egipt Sudan misje zagraniczne Egipt Sudan mapa program konferencji misje polskie Egipt Sudan misje zagraniczne Egipt Sudan mapa program konferencji misje polskie Egipt Sudan misje zagraniczne Egipt Sudan

Program konferencji sezonu 2005/2006

godz. 9.00 - 10.30

 1. dr Mirosław Barwik, Świątynia królowej Hatszepsut w Deir el-Bahari, sezon 2005/2006
 2. prof. dr hab. A. Niwiński, W poszukiwaniu trzeciej skrytki w Deir El-Bahari. Stan badań Misji Skalnej po sezonach 2005-2006
 3. mgr Tomasz Górecki, Sheikh abd el-Gourna, erem w grobie 1152, sezon 2006

godz. 10.30 - 11.00 Przerwa

godz. 11.00 - 13.00

 1. dr Grzegorz Majcherek, Odkrywanie Aleksandrii - wyniki ostatnich badań wykopaliskowych na Kom el Dikka (prezentuje mgr Iwona Zych)
 2. dr Hanna Szymańska, Badania w bazylice w Marei 2005
 3. prof. dr hab. Włodzimierz Godlewski, Deir el Malak Gubrail. Naqlun. Sezon 2005
 4. mgr Tomasz Herbich, Badania geofizyczne w Egipcie w 2005 i 2006 r. (prezentuje mgr Paweł Gan)
 5. dr Anna Wodzińska, Wyniki ostatnich prac Giza Plateau Mapping Project w 2005 roku

godz. 13.00 - 14.00 Obiad

godz. 14.00 - 16.00

 1. prof. dr hab. Krzysztof Ciałowicz, Tell el-Farcha 2006: wyniki wykopalisk na komie zachodnim i nekropoli wczesnodynastycznej
 2. dr Marek Chłodnicki, Tell el-Farcha 2006: wyniki badań osady późnopredynastycznej na komie centralnym i zachodnim.
 3. mgr Henryk Paner, Badania Muzeum Archeologicznego w Gdańsku w rejonie IV katarakty - sezon 2006
 4. dr Bogdan Żurawski, Banganarti 2005/2006

godz. 16.00 - 16.30 Przerwa

godz. 16.30 - 18.00

 1. prof. dr hab. Karol Myśliwiec, Pseudo-Grobowiec archaiczny i platforma Nowego Państwa: co dalej?
 2. dr Marek Chłodnicki, Badania archeologiczne pomiędzy Shemkiya a el-Sadda (IV katarakta Nilu)
 3. dr Bogdan Żurowski, Badania archeologiczne pomiędzy Shemkiya a el-Sadda (IV katarakta Nilu)
 4. dr Stefan Jakobielski, Dongola - klasztor na komie H

godz. 18.00 - 18.30 Przerwa

godz. 18.30 - 20.00

 1. mgr Dagmara Mańka, Badania Combined Prehistoric Expedition w sezonie 2006
 2. prof. dr hab. Włodzimierz Godlewski, Program MtoM - Wczesna Makuria. Sezon 2006
 3. dr Krzysztof Jakubiak, Tell Farama (Pelezjum), polskie badania archeologiczne na wschód od Kanału Sueskiego
 4. prof. dr hab. Stanisław Medeksza, dr hab. Rafał Czerner, Badania i prace budowlano-konserwatorskie w Marina el-Alamein w sezonie 2006
wybierz opcję z menu:
misje prace doktorskie komunikaty
© 2008-2014

Zakład Archeologii Egiptu i Nubii IA UW, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW.
Prawa autorskie zastrzeżone.

Stworzenie strony internetowej: grupamak.pl