Wcześniejsze

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 mapa program konferencji misje polskie Egipt Sudan misje zagraniczne Egipt Sudan mapa program konferencji misje polskie Egipt Sudan misje zagraniczne Egipt Sudan mapa program konferencji misje polskie Egipt Sudan misje zagraniczne Egipt Sudan mapa program konferencji misje polskie Egipt Sudan misje zagraniczne Egipt Sudan

Gebel Barkal - dr Grażyna Bąkowska

Instytucja: Uniwersytet w Turynie
Dyrektor: prof. Alessandro Roccati
Miejsce badań: Gebel Barkal, Sudan
Opis stanowiska: U podnóża Gebel Barkal leżało miasto Napata, stolica Królestwa Kusz. Jego władcy opanowali Egipt, tworząc XXV dynastię. Teren, na którym znajdowały się świątynie faraońskie, jest już dość dobrze poznany, natomiast obszar na wschód od góry kryje jeszcze wiele tajemnic. Tutaj od trzydziestu siedmiu lat misja włoska prowadzi badania archeologiczne. Odsłaniane struktury pochodzą z okresu meroickiego, kiedy Napata nie była już stolicą, ale raczej „świętym miastem”, w którym odbywały się koronacje władców. Podczas prac archeologicznych włoskiej misji odkryto dwie meroickie świątynie (B1300 i B1400) oraz pałac (B1500) łączony z władcą Natakamani. W ostatnich latach prace prowadzone były w tzw. budynku z kolumnami (B3200), który znajduje się między dwoma pałacami (B1500 i B2400). Pałac B2400 został odkryty w 2001 roku i nadal trwają prace przy jego odsłanianiu. Badane są również dwa budynki określane jako B2100 i B2200. Celem misji włoskiej jest odtworzenie planu urbanistycznego tego terenu. Podczas wykopalisk znajdowane są, niekiedy imponujących rozmiarów, detale architektoniczne w stylu jońskim oraz nawiązujące do architektury faraońskiej. Synkretyzm sztuki hellenistycznej i faraońskiej widoczny jest w wielu znajdowanych zabytkach, a przede wszystkim w dekorowanej ceramice.
Autorski program: Opracowanie ceramiki meroickiej z wykopalisk prowadzonych przez włoską misję archeologiczną w Gebel Barkal.

wybierz opcję z menu:
misje prace doktorskie komunikaty
© 2008-2014

Zakład Archeologii Egiptu i Nubii IA UW, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW.
Prawa autorskie zastrzeżone.

Stworzenie strony internetowej: grupamak.pl