Wcześniejsze

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 mapa program konferencji misje polskie Egipt Sudan misje zagraniczne Egipt Sudan mapa program konferencji misje polskie Egipt Sudan misje zagraniczne Egipt Sudan mapa program konferencji misje polskie Egipt Sudan misje zagraniczne Egipt Sudan mapa program konferencji misje polskie Egipt Sudan misje zagraniczne Egipt Sudan

Program konferencji sezonu 2009/2010

Program konferencji sezonu 2009/2010

 

Program konferencji Zakładu Archeologii Egiptu i Nubii IA UW i Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW "Polacy nad Nilem – badania archeologiczne w Egipcie i Sudanie w sezonie 2009-2010", która odbyła się w dn. 14-16 czerwca 2010 w Instytucie Archeologii UW (Szkoła Główna), sali 209 przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie.

 

14 czerwca 2010 (poniedziałek)

godz. 9.30 – 11.30

 1. Włodzimierz Godlewski, Sławomir Rzepka, Otwarcie Sesji
 2. Dobrochna Zielińska, Program ikonograficzny kościołów nubijskich
 3. Mirosław Barwik, U stóp Góry Thota – nowe graffiti z Doliny Kamieniołomów
 4. Włodzimierz Godlewski, Dongola 2010
 5. Kamil O. Kuraszkiewicz, Saqqara - kampania 2009

godz. 11.30 – 12.00 Przerwa

godz. 12.00 – 14.10

 1. Adam Łajtar, Budowla S na komie H w Dongoli – badania w sezonie 2010
 2. Teodozja Rzeuska, Elefantyna - strażnica czy tygiel? Ceramika okresu Średniego Państwa
 3. Sławomir Rzepka, Tell el-Retaba 2009
 4. Fabian Welc, Sakkara 2009. Badania geoarcheologiczne na obszarze tzw. Nekropolii Dolnej
 5. Andrzej Niwiński, Komunikat dla zainteresowanych członkostwem w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Egiptologów

godz. 14.10 – 15.30 Przerwa

godz. 15.30 – 18.00

 1. Artur Obłuski, System osadniczy Nobadii
 2. Iwona Zych, Joanna Rądkowska, Marek Woźniak, Porty Berenike po wykopaliskach w 2010 roku – stan badań i perspektywy badawcze
 3. Bogdan Żurawski, Banganarti i Selib 2010
 4. Tomasz Herbich, Polskie badania geofizyczne w Egipcie i Sudanie w sezonie 2009/2010
 5. Jacek Kościuk, Praktyczne możliwości detekcji reliktów archeologicznych na podstawie analizy ogólnodostępnych zdjęć satelitarnych na przykładzie północnego wybrzeża Egiptu

 

15 czerwca 2010 (wtorek)

godz. 9.00 – 11.30

 1. Henryk Paner, Aleksandra Pudło, Projekt Bayuda sezon 2010
 2. Fabian Welc, Athribis (Tell Atrib) jako centrum produkcji fajansu w okresie ptolemejskim
 3. Anna Wodzińska, Badania Ancient Egypt Research Associates - osiedle Heit el-Ghurab w Gizie. Materiał ceramiczny z Miasta Zachodniego
 4. Marek Chłodnicki, Nekropola późnomeroicka/postmeroicka w Hagar el-Beida - badania 2005-2010
 5. Artur Obłuski, Badania na stanowisku C1 (Cytadela) 2007-2010, Stara Dongola, Sudan

godz. 11.30 – 12.00 Przerwa

godz. 12.00 – 14.10

 1. Tomasz Górecki, Badania w eremie koptyjskim w Gurna (grobowiec TT 1151 i 1152) w sezonie 2010
 2. Monika Dolińska, Misja Totmesa III 2009. Problemy i priorytety
 3. Marek Chłodnicki, Badania wykopaliskowe osady wczesnodynastycznej na Komie Wschodnim Tell el-Farcha - sezon 2010
 4. Iwona Kozieradzka-Ogunmakin, Studium nad stratyfikacją społeczną i zdrowiem fizycznym populacji staroegipskiej. Badania szczątków ludzkich na nekropoli sakkaryjskiej
 5. Andrzej Niwiński, Komunikat dla zainteresowanych członkostwem w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Egiptologów

godz. 14.10 – 15.30 Przerwa

godz. 15.30 – 18.00

 1. Joanna Dębowska-Ludwin, Tell el-Farcha 2010: ślady wielkich wydarzeń na niewielkim cmentarzysku
 2. Mariusz Jucha, Badania powierzchniowe i sondażowe w północno-wschodniej części Delty Nilu (Tell el-Murra) - sezon 2010
 3. Dobrochna Zielińska, Projekt tworzenia korpusu malowideł nubijskich
 4. Jadwiga Iwaszczuk, Świątynia w grobowcu, odkrycia w "Magazynie Mumii" w Deir el-Bahari, sezon 2009-2010
 5. Dorota Dzierzbicka, Zabytki szklane z 'Ain el-Gedida w Oazie Dakhla

godz. 18.30-19.30

 1. Julie R. Anderson (British Museum), Fresh Insight into the Kingdom of Kush: Royal Statues and Other Recent Discoveries in the Amun Temple Precinct at Dangeil, Sudan

 

16 czerwca 2010 (środa)

godz.  9.00 – 11.30

 1. Małgorzata Redlak, Egipska ceramika glazurowana z wykopalisk na Kom El-Dikka w Aleksandrii z ostatniej dekady
 2. Anna Wodzińska, Tell el Retaba 2009 - materiał ceramiczny
 3. Renata Kucharczyk, Cuda w szkle – charakterystyka znalezisk szklanych z Berenike (sezony 2009-2010)
 4. Włodzimierz Godlewski, Naqlun 2009
 5. Andrzej Niwiński, Misja Skalna w Deir el-Bahari. Rezultaty sezonu jesiennego 2009

godz. 11.30 – 12.00 Przerwa

godz. 12.00 – 14.10

 1. Andrzej Niwiński, Ochrona grobowców egipskich przed wodą deszczową, na podstawie materiałów archeologicznych i obserwacji dokonanych przez Misję Skalną w Deir el-Bahari
 2. Teresa Kaczor, Deir el Bahari, świątynia Hatszepsut 2009-2010
 3. Andrzej Ćwiek, Marta Sankiewicz, Upadek Senenmuta. Najnowsze odkrycia w świątyni Hatszepsut
 4. Mariusz Drzewiecki, Banganarti – fortyfikacje
 5. Andrzej Niwiński, Komunikat dla zainteresowanych członkostwem w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Egiptologów

godz. 14.10 – 15.30 Przerwa

godz. 15.30 – 18.00

 1. Ewa Kuciewicz, Badania sztuki naskalnej w Oazie Dachla - sezon 2008 i 2009
 2. Jacek Kabaciński, Badania rozpoznawcze Połączonej Ekspedycji Prehistorycznej IAE PAN w rejonie oaz Fayum, Baharija i Farafra oraz na Synaju
 3. Anna Longa, Społeczności nubijskie na przełomie IV i III tysiąclecia p.n.e.
 4. Mahmoud el-Tayeb, Elżbieta Kołosowska, Zbigniew Borcowski, Cmentarzysko w El Kassinger
 5. Marta Osypińska, Krowy, a dzieje Makurii. Badania archeozoologiczne w Starej Dongoli. Sezon 2010

 

wybierz opcję z menu:
misje prace doktorskie komunikaty
© 2008-2014

Zakład Archeologii Egiptu i Nubii IA UW, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW.
Prawa autorskie zastrzeżone.

Stworzenie strony internetowej: grupamak.pl