Wcześniejsze

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 mapa program konferencji misje polskie Egipt Sudan misje zagraniczne Egipt Sudan mapa program konferencji misje polskie Egipt Sudan misje zagraniczne Egipt Sudan mapa program konferencji misje polskie Egipt Sudan misje zagraniczne Egipt Sudan mapa program konferencji misje polskie Egipt Sudan misje zagraniczne Egipt Sudan

Marea (2) - Marea (2)

Marea – późnoantyczny dom H1
Instytucje uczestniczące w Projekcie: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Muzeum Archeologiczne w Krakowie i Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Projekt całkowicie finansowany z grantu Narodowego Centrum Nauki.
Okres prac wykopaliskowych: 31 sierpnia 2 października 2014.
Podstawowym celem prac wykopaliskowych prowadzonych w obrębie rozpoznanego wstępnie w wcześniejszych sezonach domu, było usunięcie nawarstwień powstałych po opuszczeniu budynku i odczyszczenie najmłodszych poziomów użytkowych. Zadanie to udało się zrealizować w większości przypadków. W całości odczyszczono pomieszczenia 14, 15, 16, 20A, 20B, 21, 22, 24B, a częściowo dziedziniec 17 oraz pomieszczenia 24A i 25. Usunięte warstwy zasypiskowe wskazują w większości przypadków na powolny proces destrukcji murów budynku, w którym najpierw dochodziło do odpadania licowania murów - z zaprawy wapiennej lub tynków - a dopiero potem do dekompozycji samych struktur nośnych. Praktycznie we wszystkich wypadkach temu naturalnemu procesowi towarzyszyła depozycja odpadków w postaci potłuczonych naczyń ceramicznych i szklanych, a także niewielkich ilości kości zwierzęcych oraz nawiewanego żółtego pyłu. Jednakże z całą pewnością teren zajmowany pierwotnie przez dom, po wyjściu z użycia nie przekształcił się w regularny śmietnik. Wskazuje na to stosunkowa niewielka ilość znalezisk zabytków ruchomych oraz brak wyraźnych warstw zawierających wyłącznie materiał związany z wtórną depozycją. Stan zachowania murów pomieszczeń w najlepiej zachowanych częściach domu nie przekraczał wysokości ok. 1.7 m powyżej poziomu posadzek. Jednakże należy zauważyć, że w przypadku skrajnie zachodnich i wschodnich pomieszczeń poziom zachowania murów nie przekraczał 1-2 rzędów ciosów (0.3–0.5 m). Na taki stan rzeczy wpływ w dużej mierze musiało mieć samo ukształtowanie terenu. Najlepszym tego przykładem są najsłabiej zachowane wschodnie mury domu, w których sąsiedztwie znajduje się stok o nachyleniu 35–45%.
Poniżej warstw zasypiskowych natrafiono na warstwy użytkowe związane z ostatnią fazą wykorzystania domu. Nie posiadały one kamiennych lub wapiennych posadzek, tylko ubite klepiska, zawierające drobno potłuczone naczynia ceramiczne, które wymknęły się regularnemu procesowi czyszczenia przestrzeni mieszkalnej. W kilku pomieszczeniach domu w obrębie ostatniej fazy użytkowej, natrafiono na ślady palenisk, piecyków oraz większych i mniejszych depozycji popiołów. Poniżej tych późnych poziomów użytkowych, w pomieszczeniach udało się odsłonić posadzki związane z okresem fundacji całego założenia. Część z nich została uszkodzona lub rozgrabiona już w starożytności. W innych przypadkach pomimo zachowania w całości posadzek, dało się zaobserwować ślady długiego lub intensywnego ich wykorzystywania charakteryzującego się obecnością wytarć oraz spękań.
Kolejnym elementem prac realizowanym w trakcie bieżącego sezonu było wstępne określenie czasu fundacji badanej struktury. W tym celu w południowo-wschodniej części pomieszczenia 16 otworzono sondaż o wymiarach 2x1.5 m. Po usunięciu warstw konstrukcyjnych wapiennej posadzki, natrafiono na depozyty będące warstwami niwelacyjnymi związanymi z konstrukcją domu. W ich obrębie znaleziono fragment importowanej ceramiki datowanej na V/VI w. n.e. oraz brązową monetę datowaną na VI w. n.e. Ceramika znajdowana w warstwach opuszczeniowych wskazuje natomiast na to, że dom został opuszczony najprawdopodobniej na początku VIII w. n.e., co wiązać należy końcem osadnictwa na terenie tego miasta.  

1. Locus 15. Widok od strony północnej.


2. Locus 16. Widok od strony zachodniej na przyścienną ławę i kamienne płytowanie.

3. Piecyk na dziedzińcu 17. Widok od strony południowej.

4. Widok od północny na kamienny bruk w pomieszczeniu 24a

5. Plan domu MG.

6. Widok z południowego-wschodu na pomieszczenie 22

7. Naczynie wkopane w podłogę.

nr osoba specjalizacja afiliacja
1. dr Dagmara Wielgosz-Rondolino archeolog, kierownik misji Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
2. prof. Tomasz Derda epigrafik/papirolog Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
3. dr Piotr Jaworski numizmatyk Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
4. Mariusz Gwiazda archeolog doktorant Ośrodka Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej UW
5. Renata Kucharczyk specjalista od zabytków szklanych Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW
6. Tomasz Górecki ceramolog Muzeum Narodowe w Warszawie
7. Andrzej Bruno Kutiak architekt nieafiliowany
8. Hanna Kozińska-Sowa dokumentalistka nieafiliowana
9. Aleksandra Pawlikowska dokumentalistka studentka, Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

wybierz opcję z menu:
misje prace doktorskie komunikaty
© 2008-2014

Zakład Archeologii Egiptu i Nubii IA UW, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW.
Prawa autorskie zastrzeżone.

Stworzenie strony internetowej: grupamak.pl