Wcześniejsze

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 mapa program konferencji misje polskie Egipt Sudan misje zagraniczne Egipt Sudan mapa program konferencji misje polskie Egipt Sudan misje zagraniczne Egipt Sudan mapa program konferencji misje polskie Egipt Sudan misje zagraniczne Egipt Sudan mapa program konferencji misje polskie Egipt Sudan misje zagraniczne Egipt Sudan

El-Zuma i El-Detti - Early Makuria Research Project

Early Makuria Research Project Wykopaliska w El-Zuma i El-Detti Sezon 2015
 

W sezonie 2015 (8 stycznia–15 marca) badania prowadzone przez specjalistów z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW oraz sudańskiej Służby Starożytności skoncentrowały się na cmentarzyskach kurhanowych w El-Zuma oraz El-Detti.
Stanowisko El-Detti znajduje się około 13 km od Karimy i 7 km od El-Zuma, na skraju terenów uprawnych nad Nilem. Składa się z około 55 tumulusów o średnicy od 10 do 15 metrów. Badania archeologiczne w sezonie 2015 objęły siedem grobowców, zlokalizowanych w różnych częściach cmentarzyska. Większość grobowców reprezentuje typ III znany ze stanowiska El-Zuma. Największy spośród nich, tumulus nr 1, reprezentuje typ II z L- kształtnym szybem grobowym. Choć wszystkie grobowce zostały wyrabowane już w starożytności, wyeksplorowano bogaty materiał archeologiczny pozwalający datować je na okres pomiędzy połową V i połową VI wieku n.e.
Badania w El-Zuma objęły eksplorację dwóch tumulusów - T.1 oraz T.7. Eksploracja szybu do tunelu w tumulusie T.1 wykazała, że tunel został częściowo zniszczony przez rabusiów przez. Z braku możliwości zabezpieczenia zawaliska prace ograniczyły się do odsłonięcia i zadokumentowania szybu.
Tumulus T.7 był już obiektem sondażowych badań archeologicznych w sezonie 2011. W sezonie 2015 wyeksplorowano szyb oraz tunel aż do komory grobowej. Badania wykazały, że Tumulus 7 jest jednym z dwóch (pierwszy był T.6) posiadających monumentalny, podwójny tunel z filarami. Obiekt ten został zabezpieczony na potrzeby badań w kolejnym sezonie. Działania zabezpieczające stanowisko archeologiczne w El-Zuma skoncentrowały się na budowie betonowych słupów ogrodzenia oraz strefy buforowej. Celem jest powstrzymanie ruchu samochodowego na stanowisku.

wybierz opcję z menu:
misje prace doktorskie komunikaty
© 2008-2014

Zakład Archeologii Egiptu i Nubii IA UW, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW.
Prawa autorskie zastrzeżone.

Stworzenie strony internetowej: grupamak.pl