Wcześniejsze

2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006

Gebel Ramlah - Combined Prehistoric Expedition

Jacek Kabaciński
Badania Combined Prehistoric Expedition w rejonie Gebel Ramlah w sezonie 2016
Począwszy od 2009 roku Combined Prehistoric Expedition, kierowana przez prof. Jacka Kabacińskiego koncentruje dużą część swojej aktywności na rozpoznaniu rejonu Gebel Ramlah, położonego na Pustyni Zachodniej, około 150 km na zachód od Abu Simbel. Gebel Ramlah to masyw wyraźnie widoczny w krajobrazie, do którego od południa przylega paleo-jezioro, obecnie wyschnięte. Wokół tego jeziora zarejestrowano liczne ślady osadnictwa neolitycznego, datowanego od około 8900 do około 3600 cal BC.
Badania CPE koncentrowały się w ostatnich sezonach przede wszystkim na badaniach obrządku pogrzebowego, w związku z odkryciem i przebadaniem kilku cmentarzysk, w tym unikatowego cmentarzyska noworodków z okresu końcowego neolitu. Przebadano również, chronologicznie starszą, strefę występowania grobów pojedynczych i niewielkie koncentracje grobów. Ostatnie dwa sezony, w tym zwłaszcza sezon 2016 poświęcono na rozpoznaniu kontekstu osadniczego pochówków i cmentarzysk. W efekcie odkryto i częściowo przebadano kilka osad z różnych okresów neolitu. Pośród nich warto wymienić przede wszystkim intensywnie zasiedlone osady z końca wczesnego neolitu, związane z fazą/kulturą El Jerar, wskazujące na stabilne osadnictwo w optimum klimatycznym holocenu. Zmarłych chowano wówczas pojedynczo na obrzeżach osad. Z okresem późnego neolitu związane są natomiast stosunkowo niewielkie osady, być może zasiedlane jedynie okresowo.
W latach 2012–2016 prace w rejonie Gebel Ramlah finansowane są przez Narodowe Centrum Nauki – grant nr 2012/05/B/HS3/03928 pt. „Gebel Ramlah, Najstarsze cmentarzyska neolityczne na Pustyni Zachodniej w Egipcie”. W przyszłych sezonach planuje się kontynuację badań cmentarzysk i osad neolitycznych w tym rejonie.

1. E-09-02 – misa stożkowata z obiektu 20 z osady wczesnoneolitycznej

2. E-09-02 – obiekt 17 do przetwarzania czerwonego barwnika z osady wczesnoneolitycznej

3. E-09-02 – eksploracja osady wczesnoneolitycznej

4. E-09-02 – eksploracja osady wczesnoneolitycznej

5. E-09-02 – eksploracja osady z późnego neolitu

6. E-09-02 – muszla z obiektu 15 z osady wczesnoneolitycznej

7. E-16-01 – bur 1, mężczyzna 30 lat grocik krzemienny z grobu

8. E-16-01 – bur 1, mężczyzna 30 lat, z grocikiem krzemiennym

9. Gebel Ramlah – widok of południa na zachodnią część masywu

10. Stan E-16-01 – bur 4, kobieta 30–40 lat

11. Gebel Ramlah 2016 – zdjęcie ekspedycji
 

wybierz opcję z menu:
misje prace doktorskie komunikaty
© 2008-2014
Stworzenie strony internetowej: grupamak.pl