Wcześniejsze

2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006

Elefantyna - Ewa Laskowska Kusztal

Ewa Laskowska Kusztal
Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN


Ptolemejska świątynia Mandulisa w Kalabszy

Znaczenie ptolemejskiej świątyni Mandulisa w Kalabszy dla poznania Egiptu ptolemejsko-rzymskiego uzasadnia przedstawienie krótkiego raportu z wieloletnich, finalizowanych obecnie studiów nad tym kompleksem sakralnym. Są one objęte projektem realizowanym w ramach współpracy z Niemieckim Instytutem Archeologii w Kairze.
Fragmenty ptolemejskiego kompleksu świątynnego, wykorzystane jako materiał budowlany w rzymskiej świątyni Mandulisa wzniesionej w Kalabszy przez Augusta, zostały odnalezione w trakcie demontażu tej świątyni podczas kampanii nubijskiej.
Kompleks sakralny dedykowany Mandulisowi zlokalizowany w Kalabszy służył propagandzie religijnej i politycznej wykorzystującej kult tego obcego boga dla zapewnienia stabilnej władzy Egiptu w Dodekaschoinos. Budowa, rozbudowa i dekoracja wnętrza świątyni Mandulisa datowane są na okres panowania Ptolemeusza IX Sotera II. Program dekoracji, realizowany przez szkoły teologiczne Elefantyny i Teb, przedstawiał Mandulisa w dorosłej i młodzieńczej postaci, jako solarnego i lunarnego boga odnowy i renesansu. Dekoracja Augusta wykonana na zewnętrznych ścianach świątyni i ścianach bramy temenosu jest świadectwem wprowadzenia Mandulisa do boskiej rodziny File oraz dokumentem królewskiej propagandy nowego rzymskiego władcy. 

wybierz opcję z menu:
misje prace doktorskie komunikaty
© 2008-2014
Stworzenie strony internetowej: grupamak.pl