Wcześniejsze

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 mapa program konferencji misje polskie Egipt Sudan misje zagraniczne Egipt Sudan mapa program konferencji misje polskie Egipt Sudan misje zagraniczne Egipt Sudan mapa program konferencji misje polskie Egipt Sudan misje zagraniczne Egipt Sudan mapa program konferencji misje polskie Egipt Sudan misje zagraniczne Egipt Sudan

Elefantyna - Ewa Laskowska Kusztal

Ewa Laskowska Kusztal
Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN


Ptolemejska świątynia Mandulisa w Kalabszy

Znaczenie ptolemejskiej świątyni Mandulisa w Kalabszy dla poznania Egiptu ptolemejsko-rzymskiego uzasadnia przedstawienie krótkiego raportu z wieloletnich, finalizowanych obecnie studiów nad tym kompleksem sakralnym. Są one objęte projektem realizowanym w ramach współpracy z Niemieckim Instytutem Archeologii w Kairze.
Fragmenty ptolemejskiego kompleksu świątynnego, wykorzystane jako materiał budowlany w rzymskiej świątyni Mandulisa wzniesionej w Kalabszy przez Augusta, zostały odnalezione w trakcie demontażu tej świątyni podczas kampanii nubijskiej.
Kompleks sakralny dedykowany Mandulisowi zlokalizowany w Kalabszy służył propagandzie religijnej i politycznej wykorzystującej kult tego obcego boga dla zapewnienia stabilnej władzy Egiptu w Dodekaschoinos. Budowa, rozbudowa i dekoracja wnętrza świątyni Mandulisa datowane są na okres panowania Ptolemeusza IX Sotera II. Program dekoracji, realizowany przez szkoły teologiczne Elefantyny i Teb, przedstawiał Mandulisa w dorosłej i młodzieńczej postaci, jako solarnego i lunarnego boga odnowy i renesansu. Dekoracja Augusta wykonana na zewnętrznych ścianach świątyni i ścianach bramy temenosu jest świadectwem wprowadzenia Mandulisa do boskiej rodziny File oraz dokumentem królewskiej propagandy nowego rzymskiego władcy. 

wybierz opcję z menu:
misje prace doktorskie komunikaty
© 2008-2014

Zakład Archeologii Egiptu i Nubii IA UW, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW.
Prawa autorskie zastrzeżone.

Stworzenie strony internetowej: grupamak.pl