Wcześniejsze

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 mapa program konferencji misje polskie Egipt Sudan misje zagraniczne Egipt Sudan mapa program konferencji misje polskie Egipt Sudan misje zagraniczne Egipt Sudan mapa program konferencji misje polskie Egipt Sudan misje zagraniczne Egipt Sudan mapa program konferencji misje polskie Egipt Sudan misje zagraniczne Egipt Sudan

Marea - Marea (1)

W trakcie kampanii 2016 r. podjęte zostały prace mające na celu zakończenie eksploracji bocznej kaplicy bazyliki od strony północnej jeziora Mariut (Fig. 1, # 50). Należy przypuszczać, iż cała kaplica składała się z jednego pomieszczenia obejmującego na planie numery # 6 i # 50 (Fig. 2). Bardzo interesująca jest zachodnia ściana kaplicy (Fig. 3). Wspomniana ściana była wykonana z bloków kamiennych. W jej południowej części widoczna jest niewielka prostokątna struktura ceglana. Wydaje się, że struktura ta była wypełnieniem niszy pochodzącej z pierwszej fazy użytkowania bazyliki. Nisza ta była zwieńczona łukiem co jest widoczne w jej zachowanym górnym odcinku ceglanej struktury. Natomiast w północnej części pomieszczenia widoczne są dwa blokaże. Właściwe wejście do pomieszczenia znajdowało się od strony nawy bocznej północnej (#2).
Bezpośrednio do kaplicy od strony północnej przylegały latryny. W roku 2016 została wyeksplorowana latryna o numerze pomieszczenia #51 (Fig. 4). Pod jej wschodnią ścianą  były umieszczone kamienne sedesy. Ściana dzieląca dwie latryny #51 i #14 zbudowana była z jednorodnych bloków kamiennych pokrytych tynkiem. Jest ona typową ścianą działową  z późniejszego czasu niż właściwy mur bazyliki i nie posiada z nim przewiązania. Na ścianie zachodniej latryny zostały także znalezione graffiti greckie i arabskie. We wspomnianym pomieszczeniu odnaleziono bardzo ważny zabytek – stoper od amfory na którym znajduje się napis ‘Αγία Μαρία (Fig. 5). Po wyeksplorowaniu latryna została zabezpieczona rusztowaniem z desek, które następnie zostały przysypane ziemią.
Do najciekawszych odkryć w tym sezonie można niewątpliwie zaliczyć stele z reliefowym przedstawieniem postaci w todze (Fig. 6). Obiekt ten został użyty w bazylice jako detal architektoniczny – pilaster, więc jest tzw. spolium. W dolnym lewym rogu widnieje fragment inskrypcji z której zachowały się trzy dobrze czytelne  łacińskie litery M♦DO.  
Innym bardzo interesującym zabytkiem odnalezionym we wspomnianym pomieszczeniu jest pieczęć – pierścień (Fig. 7). Posiada on dużą tarczę o średnicy 1,5 cm na której zapewne znajduje się przedstawienie świętej postaci. Popiersie wykonane jest w stosunkowo głębokim reliefie który, pozwala na odciskanie pieczęci. Szczegółowe badania w tym sektorze zostaną przeprowadzone w następnym sezonie.

Fig.1. Plan bazyliki, rys. D. Tarara

Fig.2. Kaplica (pomieszczenie nr # 6 i # 50) w bazylice, fot. D. Majchrzak

Fig.3. Ściana zachodnia kaplicy, fot. A. Drzymuchowska

Fig.4. Latryna (pomieszczenie #51)  przy kaplicy, fot. A. Drzymuchowska

Fig.5. Stoper od amfory z napisem ‘Αγία Μαρία, fot. D. Majchrzak

Fig.6. Stela z reliefowym przedstawieniem postaci w todze, fot. A. Drzymuchowska

 

Fig. 7. Pieczęć-pierścień, fot. D. Majchrzak

wybierz opcję z menu:
misje prace doktorskie komunikaty
© 2008-2014

Zakład Archeologii Egiptu i Nubii IA UW, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW.
Prawa autorskie zastrzeżone.

Stworzenie strony internetowej: grupamak.pl