Wcześniejsze

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 mapa program konferencji misje polskie Egipt Sudan misje zagraniczne Egipt Sudan mapa program konferencji misje polskie Egipt Sudan misje zagraniczne Egipt Sudan mapa program konferencji misje polskie Egipt Sudan misje zagraniczne Egipt Sudan mapa program konferencji misje polskie Egipt Sudan misje zagraniczne Egipt Sudan

Naqlun - Naqlun

Misja Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, kierowana przez prof. W. Godlewskiego pracowała w Naqlun (Fajum) od 5 września do 6 października 2016 roku.
Prowadzone badania obejmowały  dokumentację zniszczonych w ostatnich latach eremów oraz badania ratunkowe w eremie EE.50, jednym z najwcześniejszych eremów w zespole naqluńskim. Równocześnie prowadzono uzupełniające studia nad dokumentami greckimi i ceramiką, odsłoniętymi w poprzednich sezonach.
Erem EE.50, został zniszczony, najprawdopodobniej w 2016 roku przez nieznanych sprawców poszukujących najprawdopodobniej poniżej reliktów eremu grobu z epoki faraońskiej, sądząc na podstawie głębokich wykopów w miękkiej skale małej dolinki. Rozległy erem składający się z kilku zespołów mieszkalnych został jedynie częściowo odsłonięty. Pozyskany materiał, głównie ceramika, jednoznacznie pozwala datować erem na drugą połowę V wieku. Erem został wcześnie opuszczony, najpóźniej na przełomie VI i VII wieku.
Na terenie komu A, odsłonięto północno wschodnia część Budowli E, z gospodarczym wyposażeniem, oraz fragment „ulicy” oddzielającej Budowlę E od kompleksu D.
Prowadzono również prace dokumentacyjne średniowiecznego zespołu monastycznego zbudowanego wokół kościoła Archanioła Gabriela.

Fig.1. EE.50. Pomieszczenie mieszkalne z dołem zasobowym

Fig. 2. EE.50. Rabunkowe wkopy na terenie eremu

Fig. 3. EE.50, zniszczone oratorium , ze śladami dekoracji na tynku  i inskrypcji

Fig. 4. Plan eremu

Fig. 5. EE.50, LR.1

Fig. 6. EE.50. Wczesna czarka z zasypów eremu

wybierz opcję z menu:
misje prace doktorskie komunikaty
© 2008-2014

Zakład Archeologii Egiptu i Nubii IA UW, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW.
Prawa autorskie zastrzeżone.

Stworzenie strony internetowej: grupamak.pl