Wcześniejsze

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 mapa program konferencji misje polskie Egipt Sudan misje zagraniczne Egipt Sudan mapa program konferencji misje polskie Egipt Sudan misje zagraniczne Egipt Sudan mapa program konferencji misje polskie Egipt Sudan misje zagraniczne Egipt Sudan mapa program konferencji misje polskie Egipt Sudan misje zagraniczne Egipt Sudan

Pustynia Arabska - Homo erectus na szlaku ku Eurazji

Homo erectus na szlaku ku Eurazji. Aglomeracja stratyfikowanych stanowisk tradycji aszelskiej na Pustyni Arabskiej w Sudanie

Mirosław Masojć
Ahmed Hamid Nassr
Ju Yong Kim
Young Kwan Sohn
Henryk Paner
Marcin Szmit

Wędrówka wczesnych hominidów z kontynentu afrykańskiego ku Eurazji, szczególnie poprzez obszary poza Afryką środkowowschodnią i tak zwanym Wielkim Ryftem Afrykańskim, stanowi wciąż bardzo słabo poznany element badań początków kultury ludzkiej. Celem planowanych badań jest rozpoznanie charakteru osadnictwa grup wczesnych Homo w obrębie nowoodkrytej aglomeracji stratyfikowanych stanowisk kultury aszelskiej w depresji Hudi na Pustyni Arabskiej w Sudanie. Badania koncentrują się na  aktywności hominidów gatunku homo erectus w okresie około 0,8 - 0,3 Ma w enklawie osadniczej położonej na potencjalnym szlaku migracji z Afryki wschodniej ku Bliskiemu Wschodowi i Europie.
W pierwszym sezonie prac terenowych zrealizowano badania poszukiwawcze na obszarze jednego z wielu pól kopalnianych (ryc. 1). Przeprowadzono analizy geomorfologiczne i sedymentologiczne odkrytych odsłonięć zawierających nowoodkryte poziomy aszelskie ale także i poziomy związane z późniejszym osadnictwem środkowej epoki kamienia (MSA). Pobrano liczne próby do analiz laboratoryjnych i datowań (AMS, OSL, paleomagnetycznych). Na niewielką skalę wykonano prace wykopaliskowe na jednym ze stanowisk aszelskich oraz MSA. W wystąpieniu zaprezentowane zostaną wstępne obserwacje i wnioski paleogeograficzne i geoarcheologiczne dla obszaru objętego badaniami.
Badania finansowane są przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu w konkursie OPUS 10 pt. „Homo erectus na szlaku ku Eurazji. Aglomeracja stratyfikowanych stanowisk tradycji aszelskiej na Pustyni Arabskiej w Sudanie” (nr. 2015/19/B/HS3/03562).

Ryc. 1. Zdjęcie lotnicze fragmentu pola górniczego, w obrębie którego realizowano prace badawcze w pierwszym sezonie realizacji projektu. Strzałka wskazuje lokalizację postoju przy jednym ze stanowisk.

Ryc. 2. Jedno z odsłonięć górniczych z czytelnymi poziomami osadniczymi kultury aszelskiej oraz MSA podczas próbkowania.


Ryc. 3. Poziom aszelski na jednym z sondowanych stanowisk.

Ryc. 4. Badania stanowiska ze środkowej epoki kamienia.

Ryc. 5. Próbkowanie profilu do datowania paleomagnetycznego.
 

wybierz opcję z menu:
misje prace doktorskie komunikaty
© 2008-2014

Zakład Archeologii Egiptu i Nubii IA UW, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW.
Prawa autorskie zastrzeżone.

Stworzenie strony internetowej: grupamak.pl