Wcześniejsze

2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006

Pustynia Arabska - Homo erectus na szlaku ku Eurazji

Homo erectus na szlaku ku Eurazji. Aglomeracja stratyfikowanych stanowisk tradycji aszelskiej na Pustyni Arabskiej w Sudanie

Mirosław Masojć
Ahmed Hamid Nassr
Ju Yong Kim
Young Kwan Sohn
Henryk Paner
Marcin Szmit

Wędrówka wczesnych hominidów z kontynentu afrykańskiego ku Eurazji, szczególnie poprzez obszary poza Afryką środkowowschodnią i tak zwanym Wielkim Ryftem Afrykańskim, stanowi wciąż bardzo słabo poznany element badań początków kultury ludzkiej. Celem planowanych badań jest rozpoznanie charakteru osadnictwa grup wczesnych Homo w obrębie nowoodkrytej aglomeracji stratyfikowanych stanowisk kultury aszelskiej w depresji Hudi na Pustyni Arabskiej w Sudanie. Badania koncentrują się na  aktywności hominidów gatunku homo erectus w okresie około 0,8 - 0,3 Ma w enklawie osadniczej położonej na potencjalnym szlaku migracji z Afryki wschodniej ku Bliskiemu Wschodowi i Europie.
W pierwszym sezonie prac terenowych zrealizowano badania poszukiwawcze na obszarze jednego z wielu pól kopalnianych (ryc. 1). Przeprowadzono analizy geomorfologiczne i sedymentologiczne odkrytych odsłonięć zawierających nowoodkryte poziomy aszelskie ale także i poziomy związane z późniejszym osadnictwem środkowej epoki kamienia (MSA). Pobrano liczne próby do analiz laboratoryjnych i datowań (AMS, OSL, paleomagnetycznych). Na niewielką skalę wykonano prace wykopaliskowe na jednym ze stanowisk aszelskich oraz MSA. W wystąpieniu zaprezentowane zostaną wstępne obserwacje i wnioski paleogeograficzne i geoarcheologiczne dla obszaru objętego badaniami.
Badania finansowane są przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu w konkursie OPUS 10 pt. „Homo erectus na szlaku ku Eurazji. Aglomeracja stratyfikowanych stanowisk tradycji aszelskiej na Pustyni Arabskiej w Sudanie” (nr. 2015/19/B/HS3/03562).

Ryc. 1. Zdjęcie lotnicze fragmentu pola górniczego, w obrębie którego realizowano prace badawcze w pierwszym sezonie realizacji projektu. Strzałka wskazuje lokalizację postoju przy jednym ze stanowisk.

Ryc. 2. Jedno z odsłonięć górniczych z czytelnymi poziomami osadniczymi kultury aszelskiej oraz MSA podczas próbkowania.


Ryc. 3. Poziom aszelski na jednym z sondowanych stanowisk.

Ryc. 4. Badania stanowiska ze środkowej epoki kamienia.

Ryc. 5. Próbkowanie profilu do datowania paleomagnetycznego.
 

wybierz opcję z menu:
misje prace doktorskie komunikaty
© 2008-2014
Stworzenie strony internetowej: grupamak.pl