Wcześniejsze

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 mapa program konferencji misje polskie Egipt Sudan misje zagraniczne Egipt Sudan mapa program konferencji misje polskie Egipt Sudan misje zagraniczne Egipt Sudan mapa program konferencji misje polskie Egipt Sudan misje zagraniczne Egipt Sudan mapa program konferencji misje polskie Egipt Sudan misje zagraniczne Egipt Sudan

Dongola - Dongola

14.11.2016–27.02.2017
Misja Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego realizowała w terenie dwa programy sponsorowane przez QSAP nr.10 i QSAP nr.31 oraz finansowane przez PCMA.UW pod kierunkiem prof. Włodzimierza Godlewskiego, dr. Doroty Dzierzbickiej i prof. Adama Łajtara
Kontynuowano prace w Klasztorze (komu H), na terenie dziedzińca monastycznego oraz w wokół kościoła klasztornego w Budowli Centralnej, Budowli północno-wschodniej oraz po wschodniej stronie kościoła. Główne zadania realizowane na stanowisku to badania architektoniczne, oraz wyposażenia zachowanego w odsłanianych pomieszczeniach, dokumentacja inskrypcji staronubijskich i greckich, badania nad ceramiką, konserwacja malowideł w Budowli Centralnej oraz w Budowli NW.B.I, należących do najstarszych założeń w klasztorze z VI–VII wieku.
Wewnątrz Meczetu, oryginalnie Budowli z Salą Tronową królów Makurii, kontynuowano prace konserwatorskie – zrekonstruowano górną partię klatki schodowej prowadzącej na taras widokowy, który również został odbudowany i udostępniony turystom.
Na terenie Cytadeli kontynuowano prace we wnętrzu Kościoła Archanioła Rafaela (SWN.B.V), którego wnętrze zostało odsłonięte w całości, kontynuowano prace konserwatorskie nad odsłoniętymi malowidłami oraz inskrypcjami greckimi. Po północnej stronie kościoła odsłaniano górne warstwy zasypu zalegającego na ternie pomiędzy pałacem króla Joannesa I (SWB.B.I) a kościołem SWN.B.V. W okresie Fundż (XV–XVII wiek) był to teren wykorzystywany do celów gospodarczych podobnie jak wnętrze kościoła.
Fortyfikacje Cytadeli były odsłaniane po stronie wschodniej, głównie dolny mur powstrzymujący wydmy piaskowe zbudowany  w okresie Fundż, na odcinku około 40 metrów długości. Prowadzono również prace konserwatorskie Baszty N.2, oryginalnych fortyfikacji, datowanych na koniec V wieku.
Po północnej stronie Cytadeli na terenie komu B kontynuowano badania zabudowy mieszkalnej z epoki Fundż (XVI–XVII wiek).

Fig. 1. Cytadela, Baszta N.2 – prace zabezpieczające konstrukcję baszty, koniec V wieku

Fig. 2. Klasztor, Budowla Centralna, anioł, dat. VI–VII wiek. W trakcie odsłaniania i konserwacji

Fig. 3. Klasztor, stan badań, 2017

Fig. 4. Kościół Archanioła Rafaela, naosy, widok od północy

Fig. 5. Meczet 

wybierz opcję z menu:
misje prace doktorskie komunikaty
© 2008-2014

Zakład Archeologii Egiptu i Nubii IA UW, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW.
Prawa autorskie zastrzeżone.

Stworzenie strony internetowej: grupamak.pl