Wcześniejsze

2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006

Marea - Bazylika - Marea

Wykopaliska w Marei sezon 2016 i 2017

W trakcie kampanii 2016 r. prowadzono prace w bocznej kaplicy od strony północnej jeziora Mariut (Fig. 1, #50). Należy przypuszczać, iż cała kaplica (Fig.2) składała się z jednego pomieszczenia obejmującego na planie numery (Fig. 1, #6 i #50). Interesująca jest zachodnia ściana kaplicy (Fig. 3). W jej południowej części widoczna jest prostokątna struktura ceglana umieszczona w murze z ciosów kamiennych, o nieznanym przeznaczeniu. Od strony północnej do kaplicy przylegała latryna (#51) do której wejście znajdowało się od strony jeziora (Fig. 4). Na ścianie zachodniej latryny zostały znalezione graffiti greckie i arabskie. We wspomnianym pomieszczeniu odnaleziono bardzo ważny zabytek – stoper od amfory na którym znajduje się napis ‘Αγία Μαρία (Fig. 5).

 

Fig.1. Plan bazyliki, D. Tarara

 

Fig. 2. Kaplica w północnej części bazyliki, fot. A. Drzymuchowska

 

Fig. 3. Zachodnia ściana kaplicy, fot. A. Drzymuchowska

 

Fig. 4. Latryna przy bazylice, fot. A. Drzymuchowska

 

Fig. 5. Stoper od amfory z napisem ‘Αγία Μαρία, fot. D. Majchrzak

 

Wykopaliska również zostały podjęte w sąsiednim pomieszczeniu #52, gdzie odkryto stele z reliefowym przedstawieniem postaci w todze (Fig. 6). Obiekt ten został użyty w Bazylice jako detal architektoniczny – pilaster.

 

Fig. 6. Stela z przedstawieniem mężczyzny w todze, fot. A. Drzymuchowska

 

Innym bardzo interesującym zabytkiem odnalezionym we wspomnianym pomieszczeniu jest pieczęć – pierścień (Fig. 7) z przedstawieniem świętej postaci, której identyfikacja nie została jeszcze ustalona.

 

Fig. 7. Pieczęć/pierścień, fot. D. Majchrzak

 

W trakcie kampanii 2017 r. zdecydowaliśmy się na dokończenie eksploracji w pomieszczeniu #52 (Fig. 8), które znajduje się od strony północnej bazyliki. Przedsionek #52 przylega od strony wschodniej do kaplicy #50, #6 natomiast od strony zachodniej do klatki schodowej #53A i #53B. Posadzka w pomieszczeniu #52  jest znacznie wcześniejsza i wchodzi pod mur oddzielający kaplicę, nawę boczną. Bardzo interesującym znaleziskiem w tej części pomieszczenia są liczne fragmenty kolorowych tynków w tym fragment z namalowaną schematycznie twarzą (Fig. 9).

 

Fig. 8. Plan bazyliki z przebadanym terenem zaznaczony na czerwono, D. Tarara

 

Fig. 9. Fragment tynku ze schematycznie namalowaną twarzą, fot. T. Skrzypiec

 

Dalsze prace były prowadzone w pomieszczeniach #53A i #53B - w klatce schodowej bazyliki (północno-zachodni narożnik). Na ścianach zachodniej, wschodniej i wewnętrznej klatki schodowej widoczne są wyraźnie negatywy po drewnianych belkach. (#53B, Fig. 10).

 

Fig. 10. Negatywy po drewnianych belkach w klatce schodowej, ściana zachodnia, fot. A. Drzymuchowska

 

Kolejnym etapem badań była eksploracja nawy bocznej północnej #2  w której został odsłonięta kontynuacja stylobatu  znajdującego się pomiędzy nawą boczną a nawą główną. W jego otoczeniu w zasypie został znaleziony koryncki kapitel (Fig. 11) i baza pod kolumnę (Fig. 12) o wymiarach średnicy 35 x szer. 48 x h. 48 cm. Przy filarze zostały także znalezione liczne drobne fragmenty sztukaterii z gzymsu przedstawiające liście akantu i łuki (Fig. 13).

 

Fig. 11. Koryncki kapitel, fot. T. Skrzypiec

 

Fig. 12. Baza pod kolumnę, fot. T. Skrzypiec

 

Fig. 13. Fragmenty sztukaterii z nawy północnej, fot. T. Skrzypiec

 

wybierz opcję z menu:
misje prace doktorskie komunikaty
© 2008-2014
Stworzenie strony internetowej: grupamak.pl