Wcześniejsze

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 mapa program konferencji misje polskie Egipt Sudan misje zagraniczne Egipt Sudan mapa program konferencji misje polskie Egipt Sudan misje zagraniczne Egipt Sudan mapa program konferencji misje polskie Egipt Sudan misje zagraniczne Egipt Sudan mapa program konferencji misje polskie Egipt Sudan misje zagraniczne Egipt Sudan

Marea - Bazylika - Marea

Wykopaliska w Marei sezon 2016 i 2017

W trakcie kampanii 2016 r. prowadzono prace w bocznej kaplicy od strony północnej jeziora Mariut (Fig. 1, #50). Należy przypuszczać, iż cała kaplica (Fig.2) składała się z jednego pomieszczenia obejmującego na planie numery (Fig. 1, #6 i #50). Interesująca jest zachodnia ściana kaplicy (Fig. 3). W jej południowej części widoczna jest prostokątna struktura ceglana umieszczona w murze z ciosów kamiennych, o nieznanym przeznaczeniu. Od strony północnej do kaplicy przylegała latryna (#51) do której wejście znajdowało się od strony jeziora (Fig. 4). Na ścianie zachodniej latryny zostały znalezione graffiti greckie i arabskie. We wspomnianym pomieszczeniu odnaleziono bardzo ważny zabytek – stoper od amfory na którym znajduje się napis ‘Αγία Μαρία (Fig. 5).

 

Fig.1. Plan bazyliki, D. Tarara

 

Fig. 2. Kaplica w północnej części bazyliki, fot. A. Drzymuchowska

 

Fig. 3. Zachodnia ściana kaplicy, fot. A. Drzymuchowska

 

Fig. 4. Latryna przy bazylice, fot. A. Drzymuchowska

 

Fig. 5. Stoper od amfory z napisem ‘Αγία Μαρία, fot. D. Majchrzak

 

Wykopaliska również zostały podjęte w sąsiednim pomieszczeniu #52, gdzie odkryto stele z reliefowym przedstawieniem postaci w todze (Fig. 6). Obiekt ten został użyty w Bazylice jako detal architektoniczny – pilaster.

 

Fig. 6. Stela z przedstawieniem mężczyzny w todze, fot. A. Drzymuchowska

 

Innym bardzo interesującym zabytkiem odnalezionym we wspomnianym pomieszczeniu jest pieczęć – pierścień (Fig. 7) z przedstawieniem świętej postaci, której identyfikacja nie została jeszcze ustalona.

 

Fig. 7. Pieczęć/pierścień, fot. D. Majchrzak

 

W trakcie kampanii 2017 r. zdecydowaliśmy się na dokończenie eksploracji w pomieszczeniu #52 (Fig. 8), które znajduje się od strony północnej bazyliki. Przedsionek #52 przylega od strony wschodniej do kaplicy #50, #6 natomiast od strony zachodniej do klatki schodowej #53A i #53B. Posadzka w pomieszczeniu #52  jest znacznie wcześniejsza i wchodzi pod mur oddzielający kaplicę, nawę boczną. Bardzo interesującym znaleziskiem w tej części pomieszczenia są liczne fragmenty kolorowych tynków w tym fragment z namalowaną schematycznie twarzą (Fig. 9).

 

Fig. 8. Plan bazyliki z przebadanym terenem zaznaczony na czerwono, D. Tarara

 

Fig. 9. Fragment tynku ze schematycznie namalowaną twarzą, fot. T. Skrzypiec

 

Dalsze prace były prowadzone w pomieszczeniach #53A i #53B - w klatce schodowej bazyliki (północno-zachodni narożnik). Na ścianach zachodniej, wschodniej i wewnętrznej klatki schodowej widoczne są wyraźnie negatywy po drewnianych belkach. (#53B, Fig. 10).

 

Fig. 10. Negatywy po drewnianych belkach w klatce schodowej, ściana zachodnia, fot. A. Drzymuchowska

 

Kolejnym etapem badań była eksploracja nawy bocznej północnej #2  w której został odsłonięta kontynuacja stylobatu  znajdującego się pomiędzy nawą boczną a nawą główną. W jego otoczeniu w zasypie został znaleziony koryncki kapitel (Fig. 11) i baza pod kolumnę (Fig. 12) o wymiarach średnicy 35 x szer. 48 x h. 48 cm. Przy filarze zostały także znalezione liczne drobne fragmenty sztukaterii z gzymsu przedstawiające liście akantu i łuki (Fig. 13).

 

Fig. 11. Koryncki kapitel, fot. T. Skrzypiec

 

Fig. 12. Baza pod kolumnę, fot. T. Skrzypiec

 

Fig. 13. Fragmenty sztukaterii z nawy północnej, fot. T. Skrzypiec

 

wybierz opcję z menu:
misje prace doktorskie komunikaty
© 2008-2014

Zakład Archeologii Egiptu i Nubii IA UW, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW.
Prawa autorskie zastrzeżone.

Stworzenie strony internetowej: grupamak.pl