Wcześniejsze

2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006

Gebel Ramlah/Nabta Playa - The Combined Prehistoric Expedition

The Combined Prehistoric Expedition. Misja Gebel Ramlah/Nabta Playa – sezon 2018

Raport z działalności Misji w sezonie 2018


Jacek Kabaciński

W trakcie zimowo/wiosennego sezonu badań w 2018 roku (luty-marzec 2018) działalność Misji CPE Gebel Ramlah/Nabta Playa koncentrowała się na rozpoznaniu osadnictwa neolitycznego wokół paleojeziora położonego u podnóża Gebel Ramlah, na egipskiej Pustyni Zachodniej, związanego z późno i końcowoneolityczną strefą sepulkralną odkrytą i częściowo przebadaną w poprzednich sezonach (fig. 1).

Fig. 1. Gebel Ramlah – widok od południa

Dla osiągnięcia tego zasadniczego celu prowadzono prace zmierzające do:
1. Rekonstrukcji historii geologicznej rejonu Gebel Ramlah, w tym samej góry Ramlah, paleojeziora oraz jego otoczenia. Intensywne wiercenia geologiczne pozwoliły na zarejestrowanie ponad 8metrowej sekwencji stratyfikowanych depozytów spoczywających na podłożu skalnym wieku kredowego, które potwierdziły obecność co najmniej dwóch jezior kopalnych na tym obszarze, datowanych na ostatni interglacjał (ponad 100.000 lat temu) (fig. 2). Wstępna prospekcja stoków Gebel Ramlah potwierdziła obecność wielokrotnych sekwencji piaskowców i mułowców przykrytych przez wapienną pokrywę (fig. 3).

Fig. 2. Wiercenia geologiczne

Fig. 3. Prospekcja geologiczna na stokach Gebel Ramlah

2. Szczegółowej rejestracji w systemie GIS struktur powierzchniowych, obiektów, ognisk, grobów oraz koncentracji materiałów krzemiennych i ceramicznych na stanowisku E-16-01, związanym z osadnictwem El Jerar i datowanym na koniec wczesnego neolitu (fig. 4).

Fig. 4. Stanowisko E-16-01 i grób neolityczny.

3. Przebadania stanowiska E-16-02, datowanego na późny neolit. Stanowisko wydaje się być rezultatem wielokrotnego nakładania się na siebie dziesiątków sezonowych epizodów osadniczych, których pozostałością jest kilkanaście ognisk oraz obiektów służących do przetwarzania pożywienia roślinnego, pojedyncze naczynia gliniane, koncentracje kości bydła i krzemieni (fig. 5).

Fig. 5. Obiekt ogniskowy służący przetwarzaniu pożywienia roślinnego

4. Powierzchniowego przebadania północnych i wschodnich brzegów paleojeziora oraz samego szczytu Gebel Ramlah. W trakcie tych badań zarejestrowano kilka nowych osad neolitycznych oraz kolejne 4 cmentarzyska. Najbardziej intrygującego odkrycia dokonano na samym szczycie Gebel Ramlah. Jest on zwieńczony rozległą platformą ok. 800 x 200/250 m, gdzie we wczesnym holocenie istniało okresowe jezioro. Na brzegach tego jeziora oraz częściowo na jego wyschniętej powierzchni zarejestrowano rozległe cmentarzysko, składające się z około 70-100 tumulusów, wstępnie datowanych na późny i końcowy neolit (VI-V tys. BC) (fig. 6).

Fig. 6. Stanowisko E-18-10 – cmentarzysko na szczycie Gebel Ramlah

wybierz opcję z menu:
misje prace doktorskie komunikaty
© 2008-2014
Stworzenie strony internetowej: grupamak.pl