Wcześniejsze

2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006

Tell el-Retaba - Polsko-Słowacka Misja Archeologiczna

Tell el-Retaba 2017

Sezon 2017 w Tell el-Retaba trwał od 5 września do 29 października.
Prace archeologiczne koncentrowały w dwóch rejonach: rejon 4 na zachód asfaltowej szosy przecinającej stanowisko i rejon 9 na wschód od tej szosy (fig. 1).

Fig. 1. Plan stanowiska (rys. Ł. Jarmużek)

 

Groby z Drugiego Okresu Przejściowego i początku 18 dynastii (fig. 2-5)
W rejonie 4 odkrytych lub ponownie przebadanych zostało piętnaście pochówków. Kilka z nich chronologicznie należy już do wczesnego Nowego Państwa (o czym świadczy znajdowana w nich ceramika), jednak położenie wewnątrz osady i niektóre elementy wyposażenia wyraźnie łączą je z kulturą lewantyńską. Wydaje się, że wywodząca się z Syropalestyny ludność hyksoska, zamieszkująca Tell el-Retaba w Drugim Okresie Przejściowym, jest nadal obecna w czasach wczesnego Nowego Państwa. Ludność ta stopniowo przejmuje egipską kulturę materialną, najdłużej podtrzymując swoje zwyczaje pogrzebowe, takie jak pochówki w osadach. Niektóre pochówki były dość bogate, wyposażone w zestaw przedmiotów ze srebra.

Fig. 2. Grób {2513} z wczesnej 18 dynastii (fot. L. Horáková)

Fig. 3. Grób {2458} z wczesnej 18 dynastii (fot. L. Horáková)

Fig. 4. Srebrne przedmioty znalezione w grobie  {2458} (fot. R. Rábeková)

Fig. 5. Skarabeusze i plakietka z grobu {2458} (fot. R. Rábeková)


Fosy fortecy z czasów 19 dynastii (fig. 6-7)
W rejonie 4 odkryto podwójną fosę będącą częścią umocnień twierdzy z czasów 19 dynastii. Odsłonięty fragment fosy biegnie po zachodniej, zewnętrznej stronie muru obronnego przez Petrie'ego oznaczonego jako "wall 1". Fosa składa się z dwóch części: płytszej, zewnętrznej i głębszej wewnętrznej. Fosa wewnętrzna nie przebiega przy samym licu muru obronnego, tylko w odległości około 5 metrów od niego. Sama fosa wewnętrzna też ma ok. 5 metrów szerokości i 1,3 m głębokości. Fosa zewnętrzna ma ok. 6 metrów szerokości i tylko 0,3 m głębokości. Jej funkcja jest niejasna - przy takiej głębokości nie miała raczej walorów obronnych.

Fig. 6. Przekrój przez głębszą fosę wewnętrzną, 19 dynastia, (fot. L. Horáková)

Fig. 7. Przekrój przez płytką fosę zewnętrzną, 19 dynastia (Photo: L. Horáková)

 

Osada z Trzeciego Okresu Przejściowego (fig. 8-10)
W rejonie 9 kontynuowano odsłanianie osady z Trzeciego Okresu Przejściowego. Odkryty w 2016 r. budynek {2147} został prawie całkowicie wyeksplorowany. Dom ten składał się z 4 pomieszczeń. W pomieszczeniu nr 3 zaobserwowano kilka palenisk, co może sugerować, że przestrzeń ta była wykorzystywana jako kuchnia. W pomieszczeniu 2 odkryto niską, kwadratową platformę (ok. 1x1 m). W każdym z pomieszczeń znalezione zostały duże naczynia ceramiczne wykopane w podłogę. W wejściu do tego budynku znaleziono próg kamienny, wykonany z wtórnie użytych kilku fragmentów dużych naczyń kamiennych. Wśród zabytków ruchomych  znalezionych w tym domu były rozcieracze, fragmenty żaren, kilka ciężarków tkackich wykonanych z gliny i wapienia. Na uwagę zasługują również małe ciężarki do sieci wykonane z ołowiu. Potwierdzają one, że rybołówstwo było istotnym zajęciem dla mieszkańców osady, o czym świadczą także liczne szkielety ryb znalezione w warstwach podłogowych i na wysypiskach. Dwa brązowe groty strzał znalezione w tym rejonie mogą sugerować, że polowanie również odgrywało pewną rolę, choć mogą one również być wiązane z działaniami wojskowymi.

Fig. 8. Budynki {2715}, {2664} i {2147}, Trzeci Okres Przejściowy (fot. S. Rzepka)

Fig. 9. Próg w wejściu do budynku {2147}, wykonany z fragmentów dużych naczyn kamiennych (fot. S. Rzepka)

Fig. 10. Platforma z cegieł mułowych w pomieszczeniu 2 budynku {2147} (phot. S. Rzepka)

 

wybierz opcję z menu:
misje prace doktorskie komunikaty
© 2008-2014
Stworzenie strony internetowej: grupamak.pl