Wcześniejsze

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 mapa program konferencji misje polskie Egipt Sudan misje zagraniczne Egipt Sudan mapa program konferencji misje polskie Egipt Sudan misje zagraniczne Egipt Sudan mapa program konferencji misje polskie Egipt Sudan misje zagraniczne Egipt Sudan mapa program konferencji misje polskie Egipt Sudan misje zagraniczne Egipt Sudan

Tell el-Retaba - Polsko-Słowacka Misja Archeologiczna

Tell el-Retaba 2017

Sezon 2017 w Tell el-Retaba trwał od 5 września do 29 października.
Prace archeologiczne koncentrowały w dwóch rejonach: rejon 4 na zachód asfaltowej szosy przecinającej stanowisko i rejon 9 na wschód od tej szosy (fig. 1).

Fig. 1. Plan stanowiska (rys. Ł. Jarmużek)

 

Groby z Drugiego Okresu Przejściowego i początku 18 dynastii (fig. 2-5)
W rejonie 4 odkrytych lub ponownie przebadanych zostało piętnaście pochówków. Kilka z nich chronologicznie należy już do wczesnego Nowego Państwa (o czym świadczy znajdowana w nich ceramika), jednak położenie wewnątrz osady i niektóre elementy wyposażenia wyraźnie łączą je z kulturą lewantyńską. Wydaje się, że wywodząca się z Syropalestyny ludność hyksoska, zamieszkująca Tell el-Retaba w Drugim Okresie Przejściowym, jest nadal obecna w czasach wczesnego Nowego Państwa. Ludność ta stopniowo przejmuje egipską kulturę materialną, najdłużej podtrzymując swoje zwyczaje pogrzebowe, takie jak pochówki w osadach. Niektóre pochówki były dość bogate, wyposażone w zestaw przedmiotów ze srebra.

Fig. 2. Grób {2513} z wczesnej 18 dynastii (fot. L. Horáková)

Fig. 3. Grób {2458} z wczesnej 18 dynastii (fot. L. Horáková)

Fig. 4. Srebrne przedmioty znalezione w grobie  {2458} (fot. R. Rábeková)

Fig. 5. Skarabeusze i plakietka z grobu {2458} (fot. R. Rábeková)


Fosy fortecy z czasów 19 dynastii (fig. 6-7)
W rejonie 4 odkryto podwójną fosę będącą częścią umocnień twierdzy z czasów 19 dynastii. Odsłonięty fragment fosy biegnie po zachodniej, zewnętrznej stronie muru obronnego przez Petrie'ego oznaczonego jako "wall 1". Fosa składa się z dwóch części: płytszej, zewnętrznej i głębszej wewnętrznej. Fosa wewnętrzna nie przebiega przy samym licu muru obronnego, tylko w odległości około 5 metrów od niego. Sama fosa wewnętrzna też ma ok. 5 metrów szerokości i 1,3 m głębokości. Fosa zewnętrzna ma ok. 6 metrów szerokości i tylko 0,3 m głębokości. Jej funkcja jest niejasna - przy takiej głębokości nie miała raczej walorów obronnych.

Fig. 6. Przekrój przez głębszą fosę wewnętrzną, 19 dynastia, (fot. L. Horáková)

Fig. 7. Przekrój przez płytką fosę zewnętrzną, 19 dynastia (Photo: L. Horáková)

 

Osada z Trzeciego Okresu Przejściowego (fig. 8-10)
W rejonie 9 kontynuowano odsłanianie osady z Trzeciego Okresu Przejściowego. Odkryty w 2016 r. budynek {2147} został prawie całkowicie wyeksplorowany. Dom ten składał się z 4 pomieszczeń. W pomieszczeniu nr 3 zaobserwowano kilka palenisk, co może sugerować, że przestrzeń ta była wykorzystywana jako kuchnia. W pomieszczeniu 2 odkryto niską, kwadratową platformę (ok. 1x1 m). W każdym z pomieszczeń znalezione zostały duże naczynia ceramiczne wykopane w podłogę. W wejściu do tego budynku znaleziono próg kamienny, wykonany z wtórnie użytych kilku fragmentów dużych naczyń kamiennych. Wśród zabytków ruchomych  znalezionych w tym domu były rozcieracze, fragmenty żaren, kilka ciężarków tkackich wykonanych z gliny i wapienia. Na uwagę zasługują również małe ciężarki do sieci wykonane z ołowiu. Potwierdzają one, że rybołówstwo było istotnym zajęciem dla mieszkańców osady, o czym świadczą także liczne szkielety ryb znalezione w warstwach podłogowych i na wysypiskach. Dwa brązowe groty strzał znalezione w tym rejonie mogą sugerować, że polowanie również odgrywało pewną rolę, choć mogą one również być wiązane z działaniami wojskowymi.

Fig. 8. Budynki {2715}, {2664} i {2147}, Trzeci Okres Przejściowy (fot. S. Rzepka)

Fig. 9. Próg w wejściu do budynku {2147}, wykonany z fragmentów dużych naczyn kamiennych (fot. S. Rzepka)

Fig. 10. Platforma z cegieł mułowych w pomieszczeniu 2 budynku {2147} (phot. S. Rzepka)

 

wybierz opcję z menu:
misje prace doktorskie komunikaty
© 2008-2014

Zakład Archeologii Egiptu i Nubii IA UW, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW.
Prawa autorskie zastrzeżone.

Stworzenie strony internetowej: grupamak.pl