Wcześniejsze

2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006

Dongola - Dongola

Dongola, 5.11.2017 – 28.02.2018

Włodzimierz Godlewski

Prace Misji Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego , realizowane w ramach programów badawczych QSAP 10 i QSAP 31, koncentrowały się głównie na kontynuacji badań wykopaliskowych Klasztoru Antoniego (Kom H), konserwacji malowideł: we wnętrzu królewskiego Kościoła Archanioła Rafaela (Cytadela SWN.B.V), oraz w klasztorze we wnętrzu Kościoła H.NB.2; Budowli Centralnej (CB.6) i zespołu malowideł przeniesionych do nowej sali ekspozycyjnej z kościoła monastycznego (H.MC.II). Kontynuowano również prace zabezpieczające i rekonstrukcyjne w Meczecie (oryginalnie Budowla z salą tronową królów makuryckich), oraz odsłonięto ponownie i zabezpieczono królewskie (?) groby skalne (RT.1 & 2).
Prowadzono też studia nad wcześniej osłoniętymi obiektami – tkaninami oraz wyrobami plecionkarskimi z terenu Cytadeli, a także studia inskrypcji i graffiti greckich i staro nubijskich na terenie klasztoru ( kompleksy budowli klasztornych H.NW oraz H.SW, oraz we wnętrzu nowo odsłoniętego kościoła H.NB.2).
W trakcie prac na terenie Klasztoru Antoniego odsłonięto szereg pomieszczeń klasztornych na terenie dziedzińca klasztornego oraz we wschodniej i północnej części kompleksu. Część pomieszczeń jest zachowanych do wysokości piętra ze sklepionymi pomieszczeniami parteru. Zabudowa ta jest datowana na pierwsza połowę wieku VII. W części północnej odsłonięto średniej wielkości kościół (H.NB.2) z dobrze zachowanymi malowidłami oraz szeregiem inskrypcji staro nubijskich. Kościół jest wstępnie datowany na połowę XIV wieku.
Wykonano również dokumentację fotograficzna z drona zachowanej zabudowy tzw. „opuszczonej wioski” po południowej stronie Cytadeli.

Fot. 1. Groby skalne, po zabezpieczeniu

Fot. 2. Klasztor 2018

Fot. 3. Klasztor. Budowle Północne, NB.1–2, po zabezpieczeniu wnętrza kościoła, widok od południa

Fot. 4. Meczet, po rekonstrukcji tarasu i klatki schodowej oraz po zbudowaniu części konstrukcji nowego dachu.
 

wybierz opcję z menu:
misje prace doktorskie komunikaty
© 2008-2014
Stworzenie strony internetowej: grupamak.pl