Tell el-Murra 2018

Osada – wykop T5, część północna wykopu

Prace wykopaliskowe w Tell el-Murra w sezonie archeologicznym 2018 r. koncentrowały się głównie w północnej części wykopu T5, gdzie kontynuowano eksplorację kolejnych warstw w obrębie osady z okresu wczesnodynastycznego. Odsłonięte konstrukcje, wznoszone z cegły suszonej, obejmują zarówno prostokątne domy, jak i półokrągłe lub okrągłe (silosy) struktury. W zachodniej części przebadana został wschodnia część dużego budynku, złożonego z kilku prostokątnych pomieszczeń. Centralną część zajmował budynek, który składał się również z kilku pomieszczeń. We wschodniej części przebadano m.in., stanowiącą element odrębnego kompleksu, konstrukcję na planie okręgu, podzieloną ścianą działową na dwie części.

Fig.1. Tell el-Murra. Trench T5. The settlement. Early Dynastic (Photo M.A.Jucha)Fig.1. Tell el-Murra. Trench T5. The settlement. Early Dynastic (Photo M.A.Jucha)

 Osada – wykop T5, część południowa wykopu

Południowa  cześć wykopu T5, której eksploracja w poprzednich sezonach zakończyła się na wyżej zlokalizowanym poziomie niwelacyjnym, badana była jedynie w ograniczonym stopniu. Odsłonięte tam, źle zachowane i słabo widoczne zarysy pomieszczeń należy prawdopodobnie łączyć z konstrukcjami datowanymi na początek Starego Państwa lub sam koniec okresu wczesnodynastycznego.

Fig.2. Tell el-Murra. Trench T5. The settlement structure in the western part of the trench. Early Dynastic (Photo M.A.Jucha)Fig.2. Tell el-Murra. Trench T5. The settlement structure in the western part of the trench. Early Dynastic (Photo M.A.Jucha)

Cmentarzysko – wykop S3

Prace wykopaliskowe kontynuowano również w obrębie wykopu S3, gdzie znajduje się cmentarzysko. Odkryto dwa nowe groby datowane wstępnie na okres wczesnodystyczny. Odsłonięto również mury, będące częścią prostokątnych w planie budynków, a także paleniska. Najprawdopodobniej te ostatnie pozostałości należy łączyć ze starszą osadą istniejąca w tym miejscu w okresie poprzedzającym założenie cmentarzyska.

Fig.3. Tell el-Murra. Trench S3. Grave 41. Early Dynastic (Photo G. Bąk-Pryc)Fig.3. Tell el-Murra. Trench S3. Grave 41. Early Dynastic (Photo G. Bąk-Pryc)