Registration form

In order to receive a link to the Zoom broadcast please fill the registration form

Zaproszenie na konferencję “Polacy nad Nilem” / Invitation to the conference “Poles on the Nile”

 

zaproszenie

 

Zapraszamy na doroczną konferencję „Polacy nad Nilem”, organizowaną przez Katedrę Archeologii Egiptu i Nubii na Wydziale Archeologii UW oraz Zakład Studiów Afrykańskich Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW. W tym roku odbędzie się ona w dniach 19-21 czerwca (środa-piątek).

———————————————————————————

We invite you to the annual conference “Poles on the Nile”, organized by the Department of Archaeology of Egypt and Nubia at the Faculty of Archaeology, University of Warsaw and the Department of African Studies of the Polish Centre of Mediterranean Archaeology, University of Warsaw. This year it will take place on June 19-21 (Wednesday-Friday).

 

Invitation to keynote lecture

keynote lecture

Abstract:

In 2022, the BORDERSCAPE Project based at the Institute of Mediterranean and Oriental Cultures Polish Academy of Sciences established a collaboration with the Aswan-Kom Ombo Archaeological Project AKAP, currently a joint venture between the University of Bologna and Yale University. The BORDERSCAPE Project investigates how the state formation in Egypt impacted and transformed the socio-spatial landscape of the First Nile Cataract region during the fourth and third millennia BCE. The collaboration with AKAP provided the project with unprecedented unpublished archival data and the opportunity to join the fieldwork in Aswan. During the 2022 field season, investigation activities centred on the west bank of the Nile north of Aswan, comprising a geoarchaeological survey, excavation of selected sites dated to the fourth millennium BCE, material analysis, and rock art documentation. The talk will present an overview of previous work by AKAP, a rationnel of the BORDERSCAPE Project and an outline of the past season’s results. It will particularly focus on an exceptional funerary monument discovered on the plateau overlooking the valley of Nag el-Hamdulab, famous for the Dynasty Zero royal rock art cycle. It is probably the resting place of desert mobile elite individuals. Some objects recovered there, mainly pottery but also jewelry, suggest a strong interplay between those elites and the Egyptian royal power, present at the site and in the region.

Maria Carmela Gatto is Assistant Professor at the Institute of Mediterranean and Oriental Cultures Polish Academy of Sciences and Honorary Visiting Fellow at the University of Leicester School of Archaeology and Ancient History. She is the PI of the BORDERSCAPE Project funded by the Norway Grants and the National Science Centre of Poland, the co-director of the Aswan-Kom Ombo Archaeological Project AKAP, and the Leading Investigator for the Endangered Nomads Project funded by the Gerda Henkel Foundation. She is the Section Editor of African Interconnections for the Interdisciplinary Egyptology Journal. Her main research focuses on the later prehistory of Middle and Lower Nile Valley, with regards to the First Cataract region, interregional connections, early forms of power, borderscapes, and pastoralism.

 

Zaproszenie na konferencję “Polacy nad Nilem” / Invitation to the conference “Poles on the Nile”

For English scroll down

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na doroczną konferencję „Polacy nad Nilem”, organizowaną przez Katedrę Archeologii Egiptu i Nubii na Wydziale Archeologii UW oraz Zakład Studiów Afrykańskich Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW. W tym roku odbędzie się ona w dniach 21-23 czerwca (środa-piątek).

Tak jak w poprzednich latach, na konferencji swoje najświeższe badania będą prezentować polskie projekty działające w terenie w Egipcie i Sudanie. Także tradycyjnie na konferencji będą prezentowane świeżo obronione doktoraty i habilitacje.

Jest jedna istotna zmiana względem dotychczasowych konferencji: wszystkie wystąpienia będą wygłaszane po angielsku (a nie po polsku jak dotychczas). Organizatorzy konferencji podjęli tę decyzję (po dłuższych dyskusjach) z kilku względów:

– konferencja będzie mieć formę hybrydową (będzie dostępna na Zoomie);

– wiele projektów ma w składzie badaczy zagranicznych – nowa formuła da im możliwość biernego i czynnego udziału w konferencji;

– ranga konferencji będzie wyższa, jeżeli o tym, co Polacy robią nad Nilem będą się mogli na bieżąco dowiadywać wszyscy zainteresowani, a nie tylko badacze polskojęzyczni.

Konferencja będzie mieć formę hybrydową, ale bardzo gorąco zachęcamy wszystkich do udziału stacjonarnego, na Wydziale Archeologii UW (Szkoła Główna), Krakowskie Przedmieście 26/28, sala 210.

Aby uczestniczyć zdalnie, poprzez platformę Zoom, należy się zarejestrować na stronie: www.polacynadnilem.uw.edu.pl. Na tej stronie znajdą też Państwo program konferencji.

Organizatorzy konferencji „Polacy nad Nilem”

Katedra Archeologii Egiptu i Nubii, Wydział Archeologii UW

Zakład Studiów Afrykańskich, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW

———————————————————————————–

Ladies and Gentlemen,

We invite you to the annual conference “Poles on the Nile”, organized by the Department of Archaeology of Egypt and Nubia at the Faculty of Archaeology, University of Warsaw and the Department of African Studies of the Polish Centre of Mediterranean Archaeology, University of Warsaw. This year it will take place on June 21-23 (Wednesday-Friday).

As in previous years, Polish projects operating in the field in Egypt and Sudan will present their latest research at the conference. Also traditionally, the conference will feature the presentation of recently defended doctorates and habilitations.

There is one significant change compared to previous conferences: all speeches will be delivered in English (and not in Polish as before). The conference organizers made this decision (after lengthy discussions) for several reasons:

– the conference will have a hybrid form (will be available on Zoom);

– many projects include foreign researchers – the new formula will give them the opportunity to participate in the conference;

– the importance of the conference will be higher if all interested people, not only Polish-speaking researchers, will be able to learn about what Poles are doing on the Nile.

The conference will have a hybrid form, but we strongly encourage everyone to participate stationary, at the Faculty of Archaeology of the University of Warsaw (Szkoła Główna), Krakowskie Przedmieście 26/28, room 210.

To participate remotely via the Zoom platform, please register at: www.polacynadnilem.uw.edu.pl. On this page you will also find the conference program.

Organizers of the conference “Poles on the Nile”

Department of Archaeology of Egypt and Nubia, Faculty of Archaeology, University of Warsaw

Department of African Studies, Polish Centre of Mediterranean Archaeology, University of Warsaw